Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH 2019-12-18

Dla powiatu garwolińskiego funkcjonuje układ wysokości PL-EVRF2007-NH. W związku z powyższym prosi się Wykonawców prac geodezyjnych o przekazywanie nowych zmodyfikowanych zbiorów danych wraz z dokumentacja geodezyjną w układzie wysokości PL-EVRF2007-NH

Iwona Celej


Przeliczenie wysokości do układu PL-EVRF2007-NH 2019-12-04
W dniach od 04.12.2019 r do 12.12.2019 r. prowadzone są prace związane z przeliczeniem wysokości do układu PL-EVRF2007-NH. Prawdopodobny termin przejścia na układ wysokości PL-EVRF2007-NH nastąpi w dniu 12.12.2019 r.
W związku z powyższym prosi się Wykonawców prac geodezyjnych o przekazywanie po tym terminie nowych zmodyfikowanych zbiorów danych wraz z dokumentacją z prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
Współczynnik korygujący dla powiatu garwolińskiego (z wyłączeniem gminy Maciejowice i Trojanów) przeliczenia wysokości pomiędzy układem Kronsztad 86 a PL-EVRF-2007-NH wynosi +0.17 m i jest wprowadzony zgodnie z wzorem

HPL-EVRF2007-NH = HKRONSZTAD 86 + 0.17 m

Współczynnik dla gminy Maciejowice i Trojanów wynosi +0.18 m zgodnie ze wzorem

HPL-EVRF2007-NH = HKRONSZTAD 86 + 0.18 m


Uruchomiono elektroniczny dostep do RCiWN 2019-08-02
W dniu 01.08.2019 r. w powiatowym portalu mapowym http://garwolinski.e-mapa.net uruchomiono w technologii iGeoMap/ePODGiK usługę iGeoRCiWN służącą do prowadzenia RCiWN i udostępniania danych w internecie. Dodatkowo powiat garwoliński dzięki uruchomieniu usługi iGeoRCiWN umożliwia również zakup transakcji bezpośrednio w Geoportalu Otwartych Danych Przestrzennych polska.e-mapa.net.

Copyright (C) 2012 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 12 lipca 2012